Jdi na obsah Jdi na menu
 Tento předmět se, jak zajisté víte, nazývá Dějiny magie. Na toto úzce navazuje i celkové dělení magie včetně jejích komponentů, které jsou například magické artefakty, jiné techniky magie, etika magie a třeba také kodexy a kouzelnické pomůcky.

Pochopitelně začneme od Adama.
Již ve starých eposech se staří mistři zmiňují o Prvotní Iniciaci, tento pojem je ve světě nemágů znám jako Velký třesk. Od tohoto momentu se tvořily síly jak běžné tak magické. V oparu kondenzující hmoty také vířila surová Magie, takzvaná Protomagie. Tato se volně navazovala na vznikající objekty, ve kterých kondenzovala a následně se ukládala. S touto, dalo by se říci přírodní silou se budeme během naší výuky často setkávat.

Jak zajisté víte a znáte, byli prvotními obyvateli Ardy Elfové, které také některé zdroje nazývají Hvězdný lid. Zmínky o nich najdete v mnoha dílech literatury a také v některých bájích a pověstech jak mudlovských tak těch našich. Za zmínku také stojí postavy jako Iluvatar, Melkor, a všichni ti, kteří Ardu tvořili a kultivovali a dali tak možnost ostatním plemenům na Ardě existovat. Dále do této doby patří i Thuata dé Danaan, kteří byli učiteli a vůdci lidských obyvatel a plemen Ardy, známe je také pod názvem Elfští Velekrálové. Při tvorbě vztahů mezi jednotlivými entitami obývajícími Ardu docházelo pochopitelně ke konfrontacím, které se nazývaly Démonské války. Ale o těchto se bude hovořit jindy. Při všem tom se vyskytovala magie, která byla hodně a často využívána jak k účelům dobrým tak špatným. Při tomto procesu vznikala krystalizace vlastních a dvou základních magických směrů, kterou jde ve zkrácené formě označit jako vznik Bílé a Černé magie. Obě dvě se pochopitelně rozdělily do vícero řádů a podskupin. Při tomto dělení však nesmíte zapomenout na základní věc, kterou je, že magie sama o sobě není ani Bílá - dobrá a Černá - zlá, ale že to jsou lidé, kteří ji používají a záleží na nich, jakým způsobem a hlavně za jakým účelem.