Jdi na obsah Jdi na menu
 


VěštěníÚspěšná krystalomantie není pouze záležitostí koupě drahé koule a zdlouhavého zírání do jejích hlubin v naději, že něco uvidíte. Pravděpodobně neuvidíte vůbec nic. Musíte najít dokonalý křišťál, který je blízký vašemu nitru. Svůj "vnitřni" krystal můžete najít jedině při meditaci a zdokonalováním schopností určitého mystického "vytržení". Krystal, který mluví k vám, může být několik druhů. Nejběžnějším je beryl nebo křemen s průměrem přibližně 10cm. Jestliže místo toho použijete skleněnou kouli, musíte ji nejprve důkladně prohlédnout, abyste se ujistili, že je bez jakýkoliv kazů a bublin, které by vás mohly mást. Vybranou křišťálovou kouli nejdříve omyjte ve slabém roztoku octa a vody a vyleštěte ji měkkým hadříkem. Pokud ji právě nepoužíváte, zabalte ji do měkkého šátku a uložte na bezpečné místo. V žádném případě ji nedávejte nikomu do ruky. Nenechávejte ji vystavenou přímému slunci, mohla by ztratit citlivost. Měsíční svit jí však naopak prospívá a někteří věštci dokonce za úplňku nechávají své křišťály "koupat" v měsíčním světle.


Slavní věštci

V historii byly zaznamenány tisíce věšteb, předpovědí a varován na základě rozličných metod věštění, ale existuje jen několik málo případů, o nichž můžeme spolehlivě říci, že byly předpovězeny z křišťálu. Zrcadlo a křišťál používali pro věštění dva významní proroci. Známy věštec Nostradamus (1503-1566) a astrolog John Dee (1527-1608). Pravděpodobně není náhoda, že tito věštci byli současníky.


Nostradamus

Pravděpodobně nejslavnější věštec v dějinách, Nostradamus, je známý díky sbírce veršovaných proroctví Vrayes centuries et prophéties (Skutečná proroctví a věštby) vztahujících se do daleké budoucnosti. Osobnost tohoto lékaře, spisovatele a astrologa i jeho věštby jsou dodnes neustálými předměty zájmu. Svojí metodu předpovídání budoucnosti popsal jako hledění do nádoby s vodou postavené na trojnožku. Ačkoliv Nostradamus používal i znalosti z astrologie, většina jeho věšteb vzešla z odrazů na vodní hladině. Měl mnoho schopností. Jako lékař se specializoval na záchranu obětí moru a brzy se stal jedním z nejuznávanějších odborníku na léčení této metly lidstva. Poněkud překvapivě byl znám i jako výrobce vynikajících džemů a také parfémů, které byly velmi žádány dámami na francouzském královském dvoře. Přesně na den předpověděl svoji smrt. Nezapomněl uvést i data smrti všech případných hanobitelů jeho hrobu — na náhrobek nechal vyrýt svoji věštbu. Je zbytečné říkat, že hrob zůstal neporušen.


John Dee

Astrolog a věštec John Dee vypracoval horoskop pro anglickou královnu Alžbětu 1., když v roce 1558 usedla na trůn. Pro věštění používal vyleštěné obsidiánové zrcadlo, zvané též "ukazující kámen", který prý pocházel od Aztéku nebo Mayů (V současnosti se nachází v Britském muzeu v Londýně vedle kouzelnického stolku, který obsahuje Enochiovu abecedu, kterou používal jako "andělský jazyk"). Na řadě svých proroctví pracoval s kouzelníkem Edwardem Kelleym (Který je znám také jako vzbouřenec, což mu přineslo nepřátelství královny a vedlo to k jeho uvěznění); byl rovněž alchymistou, kabalistou a zběhlý v ezoterickéma okultním umění. Podobně jako Nostradamus byl i John Dee mimořádně všestrannou osobností. Vykonal mnoho pro pokrok v námořní navigaci, stal se také královniným špionem a dostalo se mu slávy díky vlastnictví největší knihovny v Anglii (Čítala více než 4000 svazků).


Jak vybírat křišťál

V současnosti je nejoblíbenějším nástrojem pro předpovídání křišťálová koule. Tento způsob věštění je znám pod názvem krystalomantie. Na rozdíl o karet, kostek domina, tarotu a jiných forem věštění zde není využíván náhodný výběr obrazců a jejich výklad. Je to mnohem hlubší umění, které vychází ze schopnosti představivosti a "vnitřního zraku". Základem všech druhů věštění je dokonalá příprava a soustředěnost věštce, navození atmosféry, která umožňuje přeměnu viditelných obrazů na plnovýznamové věštby. Není to však způsob podobný tvůrčí práci umělce, který dává život obrazu či soše, ani psychologické diagnóze podle pacientových potíží nebo příznaků.


Váš "vnitřní" krystal
Práce s křišťálem

Dříve něž začnete, mějte na paměti, že většina lidí při prvním či druhém sezení nevidí nic, a proto se při svých počátečních pokusech neznepokojujte. K čtení z křišťálu je existuje cesta, ale je otevřena pouze těm, kteří jsou klidní, trpěliví a vytrvalí.


Příprava a čtení

Usaďte se s křišťálem v tiché místnosti, kde nebudete nikým rušeni. Světelné podmínky by se měly podobat oblačnému či deštivému dni. Křišťál položte na stůl na podstavec nebo na polštářek z černého sametu a částečně jej obklopte závěsem z černého sametu. Přítomnost jakékoliv osoby bude zpočátku působit rušivým vlivem, je dokonce nežádoucí, protože bude překážkou ve vaší koncentraci. Teprve ve chvíli, kdy se vaše věštecké schopnosti a síly dostatečně rozvinou, mohou se vás dotazovat jiní lidé, ovšem pouze polohlasem. Pohodlně se usaďte a upřete na křišťál klidný a soustředěný pohled. Napoprvé to dělejte pouze deset minut (položte hodinky tak, abyste na ně viděli ale neslyšeli jejich tikot). Následujících sedm sezení může trvat maximálně 15 minut. I když můžete později postupně prodlužovat délku sezení, nemělo by nikdy trvat déle než hodinu.


Křišťálové vize
Když vám začne křišťál připadat kalný či zamračený s malými mihotajícími se světelnými body, začínáte dosahovat schopnosti křišťálových vizí. V určitou chvíli se zakalený prostor náhle promění v modrý oceán, prostor, na jehož pozadí jsou vize jasně viditelné. Typické jsou dva druhy vizí: za prvé symbolické vize, projevující se symboly jako člun, strom, pták, atd. Za druhé to jsou scény a lidé. V případě symbolických vizí závisí na schopnosti věštce symboly vyložit. V zásadě mají stejný význam jako obrazce z čajových lístků.


Načasování
Pro načasování jakékoliv viděné události platí základní pravidlo: vize objevující se na vzdáleném pozadí znamená větší časovou vzdálenost — jak v budoucnosti, tak i v minulosti. Události nebo symboly spatřené blíže k ruce, na popředí, prozrazují současnost nebo velmi blízkou budoucnost.


Obrazy
Dovolte vizím a obrazům přicházet a odcházet. Nepokoušejte se je zadržet, nechte je, aby se volně ukládaly do vašeho podvědomí. Nikdy se nesnažte křišťálové vize ovládat či měnit.

Věštění z křišťálové koule

Úvod
Křišťálová koule je pravděpodobně nejznámějším symbolem světa věštění a předpovídání budoucnosti. Málokterý televizní dokument o Astrologii, magii nebo okultních vědách se obejde bez záběru na tajemnou postavu hledící při svitu svíce do křišťálové koule. Věštění z křišťálu je druhem předpovídání, při kterém je upírán soustředěný pohled na lesklou plochu. Pravděpodobný původ tohoto věštění je spojen se schopností mnohých lidí vidět obrazy na hladině jezera či v mihotajících se plamenech ohně. Po mnohá staletí bylo spojováno s hydromantií, protože prvním prostředkem užívaným pro věštění na základě odražených obrazů byla voda. Babyloňané používali posvátné číše naplněné tekutinou, zatímco Egypťané věštili z inkoustu nalitého do dlaní.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář