Jdi na obsah Jdi na menu
 


V druhém roce s touto učebnicí poodhalíme mnohá další tajemství týkající se run. Dovíme se významy druhého aettu a také o jiných runových písmech. S touto učebnicí se vám snad podaří překonat druhý ročník s úspěchem nebo aspoň s odřenýma ušima. Takže ať se vám runy líbí a zůstaňte s nimi dále.
Light Fusion


2. Hagalaz, Nauthiz

Hagalaz:

(H: Krupobití.) Hněv přírody, destruktivnost, neovládané síly, zvláště počasí, nebo v neuvědomělosti. Popouštění kovu, testování, pokus. Řízená krize, směřovaní k doplnění, vnitřní harmonie.
Hagalaz obrácený: Přirozené neštěstí, katastrofa. Stagnace, pokles výkonu. Bolest, ztráta, utrpení, strast, choroba, krize.
Krupobití je pohroma, kterou není možné předvídat, symbol projevu vyšších sil, na které člověk nemá vliv. Je to vychýlení základních sil z rovnováhy. Runa Hagalaz tedy naznačuje nevyhnutelnou nehodu nebo jiný jev, kterému se nelze ubránit, ať pro to uděláme cokoli. V hlubším smyslu popisuje nutnou změnu nebo zkušenost, kterou je třeba získat. Ať bude jakkoli tvrdá, může nám pomoci v našem nazírání na svět - dosavadní situace už byla neudržitelná.

Je spojována s bohem Heimdallem, strážcem duhového mostu Bifrostu (spojujícího Midgrad, zemi lidí, s Asgradem, zemí Ásů), který v jedné ze svých podob naučil lidstvo obdělávat půdu a používat runy. Je nazývána Matkou run a všechny ostatní runy prý vzešly z ní.

Alternativní názvy: Hagal, Haegl, Hagel, Haal, Hagl


Nauthiz:


(N: Nouze.) Odklady, omezení. Odpor směřuje do síly, novota, oheň ze suchého dřeva (samostatnost v jednání). Úzkost, zmatek, srážka. Trpělivost, přežití, určení. Čas cvičit trpělivost. Poznání osudu.
Nauthiz obrácený: Potlačení svobody, úzkost, dřina, uvolněný. Nutnost, krajnost, potřeba, zbavení, hladovění, potřebovat, chudoba, vzrušivý hlad.
Chudoba provází mnohé z nás od narození, někdo do ní upadne vlastní vinou, jiný nešťastnou náhodou, pro nikoho ale není příjemná. Někdo se z ní ale dokáže vymanit - často díky usilovné trpělivé práci. Runa Nauthiz pak nejen ukazuje nějaký nedostatek, ale také dává naději, že naše dřina nám přinese toužebně očekávaný úspěch.

V oblasti vztahů, zejména partnerských, může být upozorněním - něco zde chybí, tímto způsobem se nedá pokračovat. Řešením v tomto případě může být jak pokus o změnu, tak ukončení vztahu. Snad největší službu nám tato runa poskytuje v oblasti duchovna. Poznat, že nám zde něco chybí, je narozdíl od finanční, zdravotní nebo partnerské situace pro nás samotné téměř nemožné a pokud nám něco takového naznačuje naše okolí, míváme tendenci nevěřit tomu.

Alternativní názvy: Nyd, Naut, Need, Nid, Not, Noicz, Naudhiz, Naudhr, Naudh


3. Isa, Jera

Isa:


(I: Led.) Vyzvání nebo zmaření. Psychologické bloky myšlenek nebo činností, včetně stížností. Tato runa posiluje runy kolem.
Isa odvrácená: Ego-mánie, tupost, slepota, rozptýlení. Zrada, přelud, podvod, podvod, tajnost, záloha.
Led, tedy pevná hmota, která se může proměnit ve vodu, je podle severské mytologie prazákladem všeho. Při souboji s ohněm, živou energií, se mění ve hmotu, z níž je složen svět. Runa Isa popisuje stabilitu, ale takovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost, zamrznutí. Něco - ať už vnější síly nebo jen naše lenost a neochota - nás drží na místě a nedovoluje nám postupovat kterýmkoliv směrem. Připomínáme osádku lodi, která uprostřed zamrzlého jezera čeká na jaro, kdy pomyslný světový oheň přemění led ve vodu, ve které bude moci znovu plout.

Pokud se ale nebudeme pohybovat, led nás může zmrazit, rozdrtit svou pomalou neúprosnou silou a učinit součástí sebe sama. Možná bude lepší využít pevnosti ledového příkrovu, opustit loď a přejít někam jinam dříve, než nás stávající situace příliš vyčerpá. Zároveň Isa při výkladu posiluje vliv jiných run - je potenciálním zdrojem, u kterého dosud není jisté, jak bude využit. Je třeba jej teprve nalézt a probudit, zapálit oheň, led přeměnit na vodu, ze které pak můžeme uvařit jídlo.

Alternativní názvy: Is, Iss, Eis, Iiz


Jera:


(J nebo Y: Rok, dobré žně.) Výsledky nejdřívější snahy jsou realizovány. Čas míru a štěstí, úrodné roční období. Naděje míru a blahobytu. Slib úspěchu vydělán. Životní cyklus, periodický model vesmíru.
Jera obrácená: Náhlá porážka, zvraty. Hlavní změna, opakování, špatné měření času, chudoba, srážka.
Je čas završit práci, sklidit její výsledky a runa Jera nám dává naději, že úroda bude bohatá. Poté nás ovšem s největší pravděpodobnosti čeká práce další. Jera kromě žní značí též rok - cyklické období a jeho rytmus, který vládne životu člověka i bohů. Jera je též konec, který je zároveň začátkem něčeho dalšího.

Nemá smysl se tomu jakkoli bránit - stejně dobře bychom se mohli pokoušet zadržet zralé obilí v klasech.

Alternativní názvy: Yar, Jara, Jar, Jer, Ger, Gaar, Ar


4. Eihwaz, Pertho

Eihwaz:


(EI: Tis.) Síla, spolehlivost, důvěryhodnost. Osvícení, trpělivost. Obrana, ochrana. Síla získat, pod podmínkou motivací a smyslem pro účel.
Eihwaz obrácený: Zmatek, zničení, nespokojenost, slabost.
Tis, strom vysazovaný dodnes velmi často na hřbitovech má strážit mrtvé a této runě se snad proto říká Runa smrti. Ale tak jako stateční válečníci žijí ve Vallhalle další život bez větších starostí, nabízí i nám Eihwaz přerod, změnu tísnivé situace. Eihwaz ale také může nabádat ke změně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy, převzetí osudu do vlastních rukou.

Tis se totiž v minulosti používal k výrobě luku, zbraně, k jejímuž ovládání je potřeba více zručnosti než síly. Při správném užití ale dokázala lidem pomoci i proti přesile a zajistit dostatek potravy. Je tedy hlavně na nás, zda se ubráníme a co si v životě "ulovíme".

Alterntivní názvy: Eoh, Eo, Eihwas, Eyz, Ihwar


Pertho:


(P: šálek, pochva, figurka.) Nejistý význam, tajná hmota, záhada, skryté věci a tajné vlohy. Uvedení, znalost osudu, znalost budoucnosti, určující budoucnost nebo vaší cestu. Týká se ženy. Dobrý lov, kamarádství a radost. Evoluční změna.
Pertho obrácený: Udělován, stagnace, osamělost, malátnost.
V severských deskových hrách jde většinou jedné straně o poražení protivníka, kdežto druhá strana musí uniknout z hrací desky. Figurka v deskové hře je zdánlivě "obětí" svého postavení, může pouze reagovat na tahy. V rukou dobrého hráče ale může být vedena k vítězství podle daných pravidel. Ta jsou sice neměnná, ale poskytují volnost výběru tahů. Pertho nás vybízí k dalšímu přemýšlení o situaci a naznačuje, že existují možnosti řešení, byť je není vždy na první pohled vidět.

Dalším významem této runy je ženskost a ženská plodnost, možná také proto, že žena v historické společnosti byla také jakousi zdánlivou figurkou, které vládne někdo jiný - ale pouze venku, před dveřmi rodinného sídla. Uvnitř domu byly mnohdy svrchovanými vládkyněmi celé rodiny a muži se jim neodvážili odporovat. Zlí jazykové říkají, že Vikingové vyráželi na dlouhé kořistné výpravy jen proto, aby unikli svým hádavým ženám. Runa proto značí tajemství a vše co se odehrává za zavřenými dveřmi, ať už tyto dveře vedou kamkoliv.

Alternativní názvy: Peorth, Purth, Perthro, Pertra, Pairthra


5. Algiz, Sowilo

Algiz:

(Z nebo R: los,ochrana.) Ochrana, štít. Obrana, hlídač. Spojení s bohy, probuzení, vyšší život.
Algiz obrácený: Skryté nebezpečí, ztráta duchovního článku. Tabu, výstraha.
Jedním ze zajímavých zvířat severské přírody je los. Má poměrně klidnou povahu, ale cítí-li se ohrožen, může zaútočit a jeho mohutné paroží se mění v mocnou zbraň.

Runa Algiz tedy předvídá starostlivou péči, ochranu, jaké se dostává mláďatům a dětem, a v jejím rámci i možnou "obranu útokem", preventivní úder proti všemu, co by potenciálně mohlo ohrožovat.

Alternativní názvy: Elhaz, Akiz, Eolh, Eolx, Elux, Ezec, Algis


Sowilo:

(S: Slunce.) Úspěch, dosáhnutí cíle, brousek. Život-síla, zdraví. Vítězství, zdraví, a úspěch. Síla, živelná síla, meč plamenu, očistit oheň.
Sowilo obrácený: Klamné cíle, špatná rada, klamný úspěch, lehkověrný, ztráta cílů. Zničení, odškodnění, spravedlnost, bůh hněvu.
Slunce každý den vítězí nad temnotou a proto se runa Sowilo nazývá též Runou vítězství. Pro seveřany bylo Slunce božštější a vzácnější než pro nás, kteří si slunečního svitu užijeme více. V archaických představách byl jeho svit znamením přízně bohů, příslibem úspěchu. Slunce je vlídným projevem božského ohně, který hřeje, nepálí.

Dává nám naději na dosažení cíle, onoho pomyslného (pro dávné mořeplavce naprosto reálného) přístavu, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými se dennodenně musíme potýkat. Radí nám vytrvat v úsilí.

Alternativní názvy: Sigel, Sig, Sól, Sun, Sigi, Sigil, Sugil, Saugil


6. Ostatní runová písma

Vedle klasických Futharků - mladšího a staršího, jsou doloženy i jiné speciální runové sady písem - jedním z nich jsou například tzv. Větvové runy - jen velmi málo známý runový systém založený na principu různého počtu šikmých čar "větví" napojených na středový "kmen" z pravé i levé strany. Má se však za to, že podobných odrůd runových písem se užívalo jen lokálně a zřídka např. k psaní tajných zpráv či magických formulí apod. obrázekPrincip tohoto písma vzdáleně připomíná staré keltské písmo OGAM pocházející pravděpodobně ze 4. st. n.l.:obrázekVedle klasických i méně známých runových systémů germánských existovaly i jiné runové systémy - mezi ně patří např. runová písma používaná na Sibiři a staromaďarské sikulské písmo, Marsigliho abeceda. Podobné runové sady existovaly i jako tzv. "staroturecké písmo". Uvádím zde pouze na okraj, jen jako zvláštnost porovnání staromaďarského a sibiřského runového písma:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ear-splitting and Stunted Blood Distress Symptoms

(AJoingomerming, 8. 10. 2018 8:53)

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-du-cialis-au-pas-de-la-case/

What causes high blood difficulty

(Ahohogrant, 30. 7. 2018 8:56)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-a-petit-prix/