Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je nutno mít na paměti, že sen je část vašeho já.Almara - prázdná: chudoba
Amazonka - viděti ji: žena nabije mužovi
Amazonka - viděti: dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá
Arnika - s ní se mazati: úraz
Astra (Astry) - sázeti: I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno.
Auto (Automobil) - sraziti se: potká tě zamilování na cestě
Autobus - vidět prázdný: značí brzké uznání a čest

Balzám - mazati se s jím: nastane ti starost
Bazalka - kvésti: zdraví, síla, radost
Bazén - koupat se v něm: předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu
Bazilika - v ní bydlet či jen ji viděti: očekává tě žalost a zármutek
Bazilišek - viděti: zármutek, truchlivost
Bazilišek - viděti: starost a velký zármutek
Bazilišek - viděti ho: tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele
Bedna - prázdná: rozbroje, mrzutost
Bedna - prázdná: chudoba, starosti
Blázen - vysmívati se bláznům: pro nepravost k zodpovědnosti předvolán býti
Blázen - viděti blázny: ovládnutí svých vášní
Blázen - sebe sama viděti: značí dlouhý věk
Blázen - jej viděti a mluvit slyšeti: budeš oklamán
Blázen - jej viděti: návštěva nepravdivého člověka
Blázen - býti: vyznamenání
Blázen - bláznovství tropiti: nemocnému dobře, zdravému mrzutost
Blázen - bláznivou ženu spatřiti: mrzutosti a hádky v domě
Blázinec - viděti: velké štěstí
Blázinec - v něm se nacházeti: dostaneš se na vyšší místo
Bludiště - zase z něho vyváznouti: odstranění všech překážek
Bludiště - zahradní a v něm se procházeti: zapleteš se do zlých okolností, zmatky
Boty - zamazané: dočkáš se pomluv po cestě, ale i u cíle
Boží umučení - viděti obraz: radost v rodině
Brázda - v ní upadnouti: překážky
Brázda - ubírati se jí: čeká tě veliké štěstí
Brázda - na poli: bohatství, štěstí
Brázda - ji orati: velký zisk v budoucnu
Brýle - si nasazovati: výnosné zaměstnání
Břeh - u něho se procházeti: do nebezpečí se vydávati
Břicho - máš-li prázdné: ztráta

Celer - kopati ho nebo sázeti: změníš povolání
Cesta - zahrazená z obou stran: vzdej se svého úmyslu
Cesta - na pěkné se procházeti: štěstí a radost
Cifry - vymazávati: dluhy

Čepice - nasazenou na hlavě: dočkáš se úcty
Čert - viděti ho s rohama, s pazoury, s ocasem: neštěstí, bída
Česnek - jeho svazek dáti či přijmouti: delší zármutek
Čísla - smazati: sám sebe ošiditi

Dekoltáž - nadměrnou ukazovati: změna v bytě
Díra, jí se plaziti: do nepřátelské společnosti se dostati.
Díž (Díže) - prázdnou viděti: bída
Dřevo (Dříví) - na oheň házeti: marnotratnost
Dub - v dubovém hájku se procházeti: šťastné pořízení
Džbán - prázdný nésti: tužba duchovní

Farář - na kazatelně: úspěch
Fazole - zalévati či sázeti: tvé přání bude vyplněno
Fazole - sázeti: nové zaměstnání
Fazole - jsou-li fazole syrové: důležitá věc
Fazole - jísti: nemoc, také špatná pověst
Fazole - jísti: budeš bujný k ženám
Fazole - klíčit viděti: dosáhneš svého cíle
Fazole - když pěkně rostou a kvetou: budeš mít starost o vlastní budoucnost
Fazole - pěkně vzrostlé a kvetoucí viděti: splnění přání
Fazole - aneb ledvinový hrách jísti vařené: dlouhotrvající rozepře
Fazole - z lusků vyjímati: starost o budoucnost
Fazole - viděti a jísti: předzvěst hádky
Fazole - spáliti: mnoho nepříjemností
Fůra - prázdná: nedostatek

Had - plazící se: oznamuje potíže a finanční ztráty
Had - plazící se: pozor na lest
Házeti - něčím: vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění
Hazuka - oblékati ji: svatba
Hlína - na zamazání kámen: cesta k značnému bohatství
Hlína - cosi jí zamazati: malá stavba
Hnízdo - prázdné: škoda
Hnůj - po zahradě či poli rozhazovati: bohatství
Hrách - sázeti: naděje k splnění úmyslu
Hrách - sázeti: naděje v podnikání míti
Hráz - u rybníka: škoda a zlo na tě nemůže
Hráz - na ní pracovati: úspěch v podnikání
Hrazda: máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec
Hrob - z něho vycházeti: štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba
Hřbitov - procházeti se po něm: blízká smrt někoho z tvé rodiny
Hůl - lejnem pomazaná: máš někde mocnou protekci
Hutě - viděti, v nich se nacházeti: těžká práce

Chlapec - házet viděti: brzká zpráva
Chléb - sázeti do pece k pečení: výhra na los
Chlév - prázdný: marná tvá námaha
Chlup - v jídle, na jazyku: žaludeční neduh
Choditi - a zase přijíti nazpátek: ztráta

Játra - psovi házeti: velká nespokojenost
Jazyk - zajíkavý: krutý posměch
Jazyk - vypláznutý viděti: posměch
Jazyk - velmi tlustý míti: moudrým býti
Jazyk - uříznutý: možná němota
Jazyk - ukousnouti: nemocným smrt, jiným neštěstí
Jazyk - s ranou: chudoba z dlouhé nemoci
Jazyk - překousnouti: velké bolesti
Jazyk - oteklý míti: nemoc příbuzného
Jazyk: "Nerozumíte jazyku, kterým k vám ve snu někdo promlouvá? Možná se v reálném životě bojíte osamělosti, možná máte problém domluvit se s jinými lidmi, možná jsou však kolem vás lidé falešní - mluví ""jinými jazyky""."
Jazyk - má-li kdo jakoby němý: těžkosti s prohnanými lidmi
Jazyk - má-li kdo jako bez vlády: na povrch vyjdou tajné věci
Jazyk - kratší nebo delší, ale v ústech těžký: ztracený spor
Jazyk - kousnouti se do něho: neprozrazuj, co tě tíží
Jazyk - jísti: dobré zdraví
Jazyk - hbitý a mrštný: vyhraný spor
Jazyk - dobytčí jísti: nedbej tlachů lidí kolem sebe
Jazyk - dlouhý: velká radost
Jelen - shazuje parohy: nenech ženu samotnou
Jidáše - medem mazané jísti: neupřímný, zdánlivý přítel
Jméno - vlastní smazati: konec života

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář